MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

A minőség annak a képességnek az eredménye, hogy egy adott tevékenységet a legjobb tudásunk szerint végzünk. Ez egy szervezet azon képessége, hogy megfeleljen bizonyos követelményeknek az elvárt eredmények következetes teljesítésével. Ez kihívást jelent a Sirius számára, amelynek célja a munkaképességek felhasználása annak érdekében, hogy értéket honosítson meg tevékenységében és termékeiben.

 

Az ISO 9001. A Sirius S.p.A. egy ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező vállalat, ami egy nemzetközileg elismert szabvány, amely a minőségirányítási rendszerekre vonatkozó követelményeket tartalmazza, és amely egy harmadik fél által végzett auditon keresztül tanúsítja, hogy a vállalat betartja saját deklarált szabványait.

Az ISO 9001 szabványnak való megfelelés érdekében a Sirius S.p.A. elfogadta a következőket: Minőségügyi Kézikönyv; Eljárások, amelyek a vállalati élet minden területét szabályozzák, és az egyes részlegek tudatában vannak a munka megfelelő alakításának; Munka- és ellenőrzési utasítások, amelyek meghatározzák, hogyan kell ellenőrizni a beérkező anyagokat, a gyártást és a készterméket.

KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS

A Sirius S.p.A. azon döntésén túl, hogy fenntartható anyagokat használ a csomagoláshoz túlnyomórészt újrahasznosított karton felhasználásával, a Sirius S.p.A elkötelezett amellett, hogy megfeleljen minden vonatkozó előírásnak a környezet, valamint az emberi egészség és biztonság védelme érdekében.

 

CE-JELÖLÉS Minden Sirius termék megfelel az ElektromosB iztonság és az Elektromágneses Kompatibilitás szabályozási követelményeinek.

 

A Sirius S.p.A. a beszállítóival folytatott tárgyalások és az általuk kiadott nyilatkozatok alapján betartja az alábbi előírt rendelkezéseket

 

a „REACH” RENDELET (1907/2006/EK, módosított), az Európai Vegyianyag-ügynökség honlapján található jelöltlistán szereplő, rendkívül veszélyes anyagok (SVHC) regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (ECHA).

a „RoHS” IRÁNYELV (2011/65/EU -2015/863/EU) az elektromos és elektronikus berendezésekben (EGT) található veszélyes anyagok korlátozásáról, bizonyos anyagok felhasználásának egy meghatározott küszöbérték alatti korlátozásáról.

a POP RENDELET (2019/1021/EU, módosított) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról, amelynek célja az emberi egészség és a környezet védelme a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok gyártásának és felhasználásának megszüntetésével vagy korlátozásával.

a CSOMAGOLÁSRÓL ÉS CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV (94/62/EK, módosított), amely intézkedéseket ír elő a környezet minőségének javítására a csomagolás és a csomagolási hulladék környezetre gyakorolt hatásának megelőzése és csökkentése, az újrahasználat, az újrahasznosítás és egyéb formák előmozdítása révén, ilyen például a csomagolási hulladék újrahasznosítása, nem pedig a végső ártalmatlanítása.